སྣ་ཚོགས།  32ཡོད།
ཀུན་འདུས།
ཁྲོ་རྒྱལ་དང་འཇང་སྲས།<3>
རྟ་རྒྱུག་རྒྱལ་འཇོག<4>
ཁྲོ་རྒྱལ་དང་འཇང་སྲས།<1>
རྟ་རྒྱུག་རྒྱལ་འཇོག<2>
གེ་སར་བཤད་པ། མགོ་ལོག་ཟླ་བྷེ།
རྟ་རྒྱུག་རྒྱལ་འཇོག<1>
རྟ་རྒྱུག་རྒྱལ་འཇོག<3>
འཁྲབ་ཚན་གསུམ་པ།--ཡིད་ཆེས་བསྟན་པ།
འཁྲབ་ཚན་བདུན་པ།--ཁྲི་ལ་བཀོད་པ།
འཁྲབ་ཚན་དང་པོ།--རྫུན་ལུང་བསྟན་པ།
ཀུན་འདུས།